Pirkumu grozs: 0.00 EUR

Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp portāla lietotāju un Pārdevēju. Piekļūstot chepi.lv, to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem, un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un portāla lietotāju, Klientu tiesiskās attiecības. Chepi.lv izmantošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās publicētas chepi.lv. Pārdevējs ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktu, pakalpojumu vai programmu piedāvājumā, kas ir pieejami chepi.lv. Noteikumu izmaiņas, kas notikušas pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā Klienta pasūtījuma noformēšana brīdī.

2. Pasūtījumu noformēšana un izpildes termiņi

Visas cenas chepi.lv norādītas EUR (eiro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Par pirkumu jāmaksā mājas lapā norādītā preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta chepi.lv bankas kontā.

Pasūtījuma izpildes termiņš ir 2-3 darba dienas, Ziemassvētku aktīvajā sezonas laikā izpildes termiņš var ilgt līdz pat 2 nedēļām. Katrs pirkums tiek individuāli izgatavots šī termiņa ietvaros un pēc tam nodots izsūtīšanai. Latvijas Pasts sūtījumu apstrādā un nogādā galapunktā nedēļas laikā, taču ilgums var mainīties, atkarībā no sūtījuma galamērķa.

3. Apmaksa

Iepērkoties internetveikalā, Jums ir iespēja, par pirkumiem norēķināties ar VISA (VISA Electron) un MasterCard (Maestro) kartēm.

Pasūtījumu apstiprinājumi (Preču pavadzīmes rēķini), kuri netiek apmaksāti, nav uzskatāmi par SIA Sajūtu mednieces ienākumu.

4. Piegāde

Preču piegādes izmaksas mainās atkarībā no sūtījuma gala mērķa. Piegāde Latvijas robežās tiek nodrošināta ar Latvijas Pasta starpniecību vai pakomātu Omniva. Ārpus Latvijas tā tiek nodrošināta ar Latvijas Pasta starpniecību. Vispārēji VAS „Latvijas Pasts” preces piegādā uz jebkuru vietu Latvijas teritorijā 3-5 darba dienu laikā. Ārpus Latvijas teritorijas prece tiek piegādāta 5-21 darba dienu laikā. Pārdevējs preces nosūta 5-7 darba dienu laikā no preces iegādes dienas. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies VAS „Latvijas Pasta” rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot Preces. Ja Klients LR nav saņēmis savu pasūtījumu 15 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pastu chepi@chepi.lv, norādot sava pirkuma izsekošanas kodu un datumu, kad sūtījums izsūtīts. Par lieliem pasūtījumiem sazināties ar mums, rakstot personīgi uz e-pastu chepi@chepi.lv.

 

5. Preces atgriešana

Ja preces neatbilst Klienta vēlmēm, Klientam ir tiesības tās atgriezt 14 dienu laikā. Lai atgrieztu iegādāto preci, Klientam par to rakstveidā ir jāinformē Pārdevējs uz e-pasta adresi chepi@chepi.lv, norādot rēķina numuru.

Preci iespējams atgriezt tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta un nav lietota. Visas izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu vai nomaiņu, tiek segtas no klienta puses. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji šīs izmaksas ieturēt no Klienta veiktā maksājuma par preci.

Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumiem Nr.207 pircējam ir tiesības atteikties no iegādātās preces un atgriezt to 14 kalendāra dienu laikā no pirkuma brīža. Ja vēlaties atgriezt iegādātās preces, pēc sazināšanās ar mums pa tālr. +371 29989373, pa e-pastu: chepi@chepi.lv, Jums tiks nosūtīta vai izsniegta atteikuma iesniegšanas veidlapa. Pircēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma iesniegšanas vai nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

Lai izvairītos no pārpratumiem, pirms pasūtījuma veikšanas lūdzam pārliecināties, vai preces atbilst jūsu iecerēm, ir vēlamās krāsas, formas, izmēra un materiāla. Neskaidrību gadījumā lūdzam uzdot mums jautājumus pa tālr. +371 29989373, vai sūtot tos uz e-pastu: chepi@chepi.lv. LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa paredz, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. SIA Sajūtu mednieces patur tiesības atteikt pircējam iespēju izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Ja ir iegādāta prece ar defektu, pircējam nekavējoties ir jāpaziņo par to SIA Sajūtu mednieces pa tālr. +371 29989373, pretēja gadījumā preci atgriezt atpakaļ nebūs iespējams. Uzsākot iegādātās preces lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst vēlamajai, un prece vairs netiks pieņemta atgriešanai atpakaļ. Pirms preces lietošanas lūdzam iepazīties ar tās instrukciju, jo preci nevarēs atgriezt, ja tā tiks bojāta nepareizas lietošanas dēļ. Par preci samaksātā nauda tiks atgriezta ar pārskatījumu 30 dienu laikā pēc patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas. Ja pirkums tika veikts ar pārskatījumu, arī nauda pēc preces atgriešanas tiks atgriezta Jūsu bankas kontā. 

Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr pircējs to nav atgriezis atpakaļ pārdevējam. Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta. Visas izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu vai nomaiņu, tiek segtas no klienta puses. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji šīs izmaksas ieturēt no Klienta veiktā maksājuma par preci.

Ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Jūs varat iepazīties šeit.

Ar MK izstrādātajiem noteikumiem par distances līgumu Jūs varat iepazīties šeit.

6. Konfidencialitāte un datu drošība

6.1. Ievadot savus personas datus www.chepi.lv pasūtījuma noformēšnai paredzētajās vietās, persona piekrīt sevis ievadīto datu apstrādei un uzglabāšanai.

6.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Sajūtu mednieces (Reģ. Nr. 40103389326, Jurdiskā adrese: Avotu iela 3, Peltes, Siguldas nov. LV - 2150; tālrunis +371 29409846; e-pasts chepi@chepi.lv; mājaslapa www.chepi.lv).

6.3. Personas datu apstrādātājs SIA Sajūtu mednieces, ievērojot un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. SIA Sajūtu mednieces apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām, ja vien tam nav juridisks pamats - datu nodošana tiesībsargājošām iestādēm vai uzņēmuma interešu aizstāvības nolūkos.
Klienta datus ir tiesīgi glabāt, saņemt un apstrādāt www.chepi.lv uzturētāji Intelligent Systems un SIA Sajūtu mednieces grāmatvedības firma. Atbildīgie par maksājumu karšu datiem - Fondy.

6.4. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) un Fizisko personu datu aizsardzības likums.

6.5. Cherry Picking ievāc un apstrādā personu datus:

6.5.1. ko klients www.chepi.lv ir ievadījis pasūtījuma noformēšanas un izpildīšanas vajadzībām: pircēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pastu, dzīvesvietas adresi (ja piegādi izvēlēts veikt ar Latvijas Pasta starpniecību) vai Omniva pakomāta adresi (ja piegādi izvēlēts veikt ar Omniva starpniecību) preces saņēmēja (ja pircējs vienlaicīgi nav arī saņēmējs) vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, dzīvesvietas adresi (ja piegādi izvēlēts veikt ar Latvijas Pasta starpniecību) vai Omniva pakmāta adresi (ja piegādi izvēlēts vikt ar Omniva starpniecību).

6.5.1.1. gadījumos, kad nedarbojas mājaslapa vai ir kādas citas tehniskas problēmas, un Cherry Picking veic manuālu rēķina izveidošanu, klientam ir jāiesniedz tādi dati kā ņorādīti punktā 6.5.1., un papildus - pircēja personas kods. Personas koda nepieciešamību nosaka LR likuma Par Grāmatvedību 7. pants (skat. šeit). Rēķinu apmaksājot tiešsaistē, maksājumu sistēma par pirkuma identifikatoru izmanto bankas kartes datus, savukārt manuāla rēķina izveidei nepieciešams personas kods.

6.5.2. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par Cherry Picking mājaslapas (www.chepi.lv) apmeklēšanu pēdējo 38 mēnešu laikā;
6.5.3. e-pasta adreses, ja klients ir pieteicies un savā e-pastā apstiprinājis pieteikuma formu par jaunumu vēstuļu saņemšanu.

6.6. Klienta personas datu apstrāde tiek veikta tikai un vienīgi, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi vai jaunumu vēstuļu izsūtīšanu, ko piedāvā SIA Sajūtu mednieces. Dati tiek uzglabāti ne mazāk kā 5 gadus, kā tas ir noteikts LR likumā Par grāmatvedību.

6.6.1. Veicot pasūtījumu www.chepi.lv, klients netiek automātiski pierakstīts jaunumu vēstuļu saņemšanai, kam var pieteikties, ievadot e-pastu www.chepi.lv mājaslapas apakšā esošajā ailē un apstiprinot saņemto ziņu e-pastā. Ja klients vairs nevēlas saņemt jaunumu vēstules, viņam ir tiesības pieprasīt sava e-pasta dzēšanu no datubāzes, rakstot uz chepi@chepi.lv vai atverot jaunumu vēstulēs norādīto tiešsaistes adresi.

6.7. Klienta tiesības ir piekļūt saviem datiem - pieprasīt informāciju, par to, kādus datus, kur, kā un kāpēc glabājam, rakstot uz chepi@chepi.lv

6.8. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru klients norāda reģistrācijas formā, precizitāti, pareizību un ticamību.

 

7. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

Visi ar karšu apstrādi saistītie juridiskie strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem Pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

8. Noslēguma noteikumi

Jautājumus, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. Lietošanas noteikumi ir spēkā no 2015. gada 1.augusta.

Papildinājumi lietošanas noteikumu 6. punktā veikti 2018. gada 23. maijā.

Labots: 2018. gada 3. jūlijā.

Labots: 2021. gada 27. aprīlī

Labots: 2023. gada 18. maijā