Pirkumu grozs: 0.00 EUR

Piegāde

 

 

Piegāde Latvijā un pasaulē

Par pirkumiem var norēķināties
ar bankas karti
  Pārdevējs preces nosūta
5-7 darba dienu laikā no pirkuma apmaksas dienas
  Piegādi nodrošina Latvijas Pasts
vai Omniva
 

Piegāde:
3-5 darba dienas uz Latviju
5-21 darba dienas ārpus LR

 

* Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes kavējumu, kas radušies VAS "Latvijas Pasts" vai "Omniva" rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot Preces.

 

 

Bezmaksas piegāde

  BEZMAKSAS
Latvija

Pasūtījumiem

par vismaz

€50.00 

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, 

Itālija, Kipra, Lielbritānija, Luksemburga, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle,

Rumānija, Slovākija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija

Pasūtījumiem

par vismaz

€100.00 

 

Aptuvenās piegādes izmaksas*

  <1kg
20/35 bmb
<2kg
50 bmb
Latvija € 5.00 € 5.00

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, 

Itālija, Kipra, Lielbritānija, Luksemburga, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle,

Rumānija, Slovākija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija

€ 9.00 € 14.00

ASV, Austrālija, Baltkrievija, Ēģipte, Grenlande, Gruzija, Islande, Izraēla, Jaunzēlande,

Kanāda, Krievija, Ķīna, Norvēģija, Šveice, Turcija

€ 14.00 € 23.00
Citas (ja Jūsu valsts nav pieejama sarakstā, rakstiet mums uz chepi@chepi.lv) € 14.00 € 23.00

 

*Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas, ņemot vērā pasūtījuma kopējo svaru. Precīza piegādes summa tiek uzrādīta preču grozā, pirms pasūtījuma veikšanas. 

 

Ja pasūtījums nav saņemts

Ja klients LR nav saņēmis pasūtījumu 15 dienu laikā no nosūtīšanas, tad par šo faktu informē Pārdeveju, nosūtot informāciju uz e-pastu chepi@chepi.lv norādot sava pirkuma izsekošanas kodu un datumu, kad paciņa izsūtīta. Izsekošanas kods tiek nosūtīts uz pirceja e-pastu. Lieliem pasūtījumiem sazinieties ar mums personīgi uz epastu chepi@chepi.lv.

Preces atgriešanas politika 

Ja preces neatbilst Klienta vēlmēm, Klientam ir tiesības tās atgriezt 14 dienu laikā. Lai atgrieztu iegādāto preci Klientam par to rakstveidā ir jāinformē Pārdevējs uz e-pasta adresi chepi@chepi.lv  norādot rēķina numuru.

Preci iespējams atgriezt tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta un nav lietota.

Visas izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu vai nomaiņu, tiek segtas no klienta puses. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji šīs izmaksas ieturēt no Klienta veiktā maksājuma par preci.

Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumiem Nr.207 pircējam ir tiesības atteikties no iegādātās preces un atgriezt to 14 kalendāra dienu laikā no pirkuma brīža.

Ja vēlaties atgriezt iegādātās preces, pēc sazināšanās ar mums pa tālr. +371 29989373, pa e-pastu: chepi@chepi.lv, Jums tiks nosūtīta vai izsniegta atteikuma iesniegšanas veidlapa. Pircēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma iesniegšanas vai nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

Lai izvairītos no pārpratumiem, pirms pasūtījuma veikšanas, lūdzam pārliecināties, vai preces atbilst jūsu iecerēm, ir vēlamajā krāsā, formā, izmērā un materiālā. Neskaidrību gadījumā lūdzam uzdot mums jautājumus pa tālr. +371 29989373, vai sūtot tos uz e-pastu: chepi@chepi.lv.

LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa paredz, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. SIA Sajūtu mednieces patur tiesības atteikt pircējam izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Ja ir iegādāta prece ar defektu, pircējam nekavējoties ir jāpaziņo par to SIA Sajūtu mednieces pa tālr. +371 29989373, pretēja gadījumā preci atgriezt atpakaļ nebūs iespējams.

Uzsākot iegādātās preces lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst vēlamajai, un prece vairs netiks pieņemta atgriešanai atpakaļ. Pirms preces lietošanas lūdzam iepazīties ar tās instrukciju, jo preci nevarēs atgriezt, ja tā tiks bojāta nepareizas lietošanas dēļ.

Par preci samaksātā nauda tiks atgriezta personiski veikalā vai ar pārskatījumu 30 dienu laikā pēc patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas. Ja pirkums tika veikts ar pārskatījumu, arī nauda pēc preces atgriešanas tiks atgriezta Jūsu bankas kontā. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr pircējs to nav atgriezis atpakaļ veikalam vai arī nav iesniedzis preces nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta. Visas izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu vai nomaiņu, tiek segtas no klienta puses. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji šīs izmaksas ieturēt no Klienta veiktā maksājuma par preci.

 

Ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Jūs varat iepazīties šeit.

Ar MK izstrādātajiem noteikumiem par distances līgumu Jūs varat iepazīties šeit.