Pirkumu grozs: 0.00 EUR

Nolikums

1. PROJEKTA MĒRĶIS 

1.1. Projekta mērķis ir atbalstīt un veicināt bērnu radošumu un izdomu. Dodot iespēju, izmantot, mazliet, deformētas bumbiņas, projekta dalībniekiem sniegt iespēju domāt „ārpus” rāmjiem un iedvest bumbiņās „jaunu dzīvību”.
1.2. Projektā izstiegtās bumbiņas lietojamas tikai NEKOMERCIĀLIEM mērķiem.

1.3. Projekta organizators ir Cherry Picking, SIA „Sajūtu mednieces”.2. NOSAUKUMS, NORISES VIETA UN LAIKS

2.1. Projekta oficiālais nosaukums „ZIRNIS”.
2.2. Projekta norsies vieta un laiks nav ierobežots, tiek plānots ilgtermiņā. Par bumbiņu saņemšanas vietu projekta rīkotāji un dalībnieki vienojas personīgi.  

3. PIETEIKŠANĀS

3.1. Projektam var pieteikt  bērnudārzu grupas, skolas, apvienības, organizācijas kuru dalībnieki nav vecāki par 15 gadiem. 
3.2. Interesenti savu dalību var pieteikt, aizpildot pieteikuma anketu un sūtot to uz e-pastu chepi@chepi.lv

Pieteikuma anketā jānorāda:

  • Bērnudārza, skolas vai organizācijas nosaukums;
  • Īss apraksts, kāpēc projekta pieteicējs vēlas ņemt dalību projektā;
  • Informācija par attiecīgo grupiņu/klasi;
  • Idejas apraksts, kur un kā tiks izmantotas bumbiņas;
  • Projekta īstenošanas vieta (pilsēta);
  • Kontaktinformācija (e-pasts, mobilais tālrunis);

4. IZVĒRTĒŠANA 

4.1. Projekta rīkotājs patur vienpersoniskas tiesības izvērtēt bērnudārza, skolas, organizācijas atbilstību projekta mērķim. 
4.2. Vērtēšanas kritēriji ir detalizēti  un rūpīgi izstrādāti, lai vieglāk un labāk varētu noteikt projekta „ZIRNIS” dalībniekus, tādejādi nodrošinot, ka saņemtās bumbiņas tiks izmantotas atbilstoši projekta nolikumam un mērķim. 

5. PUŠU PIENĀKUMI 

5.1. Projekta dalībniekiem projekta organizatoriem, jāiesniedz fotogrāfijas vai video, kuros redzams kā bērni darbojas ar bumbiņām un bērnu radītie darbi. Iepriekš saskaņojot ar vecākiem bērnu fotogrāfiju publicēšanu un tālāk izplatīšanu. Fotogrāfiju publicēšanai projekta pieteicējs nodrošina video/bildēs redzamo bērnu vecāku rakstisku piekrišanu, kurā minēts, ka vecāki akceptē video materiālu vai bilžu publicēšanu publiskā vidē.
5.2. Cherry Picking nodrošina projektā iesaistīto dalībnieku aktivitātes publicitāti savos sociālajos kontos.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Projekta dalībniekiem ir visas tiesības uz dāvinājumu pieteikties atkārtoti.
6.2. Individuālā projekta īstenošanas termiņš ir 3 mēneši.
6.3. Ja projekts netiek īstenots noteiktā termiņā, projekta dalībnieki apņemas samaksāt nolikumā norādīto soda naudu (1 bumbiņa 0,40€).